Regler 2021

Regler

 

Sommercuppen er kun for de tilmeldte klubbers medlemmer.

 

Løbsledelsen:

 

Bo Lyngbye

 

Michael Nielsen

 

 

 

HUSK AT CYKELHJELM ER PÅBUDT, TRI-STYR er ikke tilladt undtagen i enkeltstart og holdløbet.

 

Deltagelse er på eget ansvar.

 

For at kunne deltage i sommercuppen skal man være fyldt 16 år.

 

Ansøgning om dispensation for deltagelse for ryttere under 16 år skal indsendes til løbsledelsen.

 

Ingen herre A ryttere har adgang til Cuppen. Dame A ryttere må gerne deltage i gruppe 1 og 2).

 

Gruppeinddeling:

 

Gruppe 1: GUL FARVE. Licensryttere B, C, H-40, junior, U17 øvede og de bedste motionister.

 

Gruppe 2 A: BLÅ FARVE. Supermotionister med løbs erfaring og licensryttere D, H-50, U17 nybegyndere (hastighed 38-39 km/t).

 

Gruppe 2 B: GRÅ FARVE. Supermotionister med løbs erfaring og licensryttere D, H-50 U17 nybegynder (hastighed 38-39 km/t).

 

Gruppe 3 A:  RØD FARVE. Motionister med løbs erfaring (hastighed 36-37 km/t).

 

Gruppe 3 B: Grøn FARVE. Motionister med løbs erfaring (hastighed 36-37 km/t).

 

Gruppe 4: HVID FARVE. Motionister (hastighed 34-36 km/t).

 

Gruppe 5: VIOLET FARVE. Motionister (hastighed 32–35 km/t).

 

I tvivls tilfælles afgør løbsledelsen suverænt, hvilken klasse deltagerne tilhører, også hvis der skal rykkes op og ned i løbet af sæsonen. 

 

Får en rytter A licens i løbet af sæsonen, er det løbsledelsen, der vurderer, om rytteren må fuldføre sommercuppen.

 

Det er klubbens kontaktperson, der er forpligtet til at oplyse sommercuppens ledelse om denne ændring.

 

Endelig klasse inddeling afgøres, når antallet af klubbernes tilmeldinger er indsendt på mail til Michael: mn1952@gmail.com

 

Løbene:

Alle afdelinger afvikles som linje løb (undtagen en afdeling, som er en enkeltstart).

 

Gruppe 1 og 2 kører samme antal omgange.

 

Gruppe 3 og 4 kører en omgang mindre.

 

Gruppe 5 to omgange mindre.

 

Afdelingerne og ruterne er på forhånd meddelt via hjemmesiden, inklusive oplysninger om det antal omgange, som skal gennemkøres.

 

Rullesten er fejet i sving. Der er tydelig afmærkning med pil ved alle sving suppleret med levende poster med gule veste og flag. Alle felter ledsages af følge motorcykel (marshalls), og der vil blive sat ekstra marshalls ind, hvor der kan være et konkret behov.

 

Holdløbet:

Afvikles med 5 mænd/damer, hvor det er 3. person, der tæller.

 

Det er frit, hvor mange hold klubberne stiller med i hver gruppe.

 

Holdene fra gruppe 1 – 5 må gerne må have både mænd og damer med. I gruppe 2 og gruppe 3 opdeles der ikke i en A og en B gruppe.

 

Hvis det ikke er muligt for en klub at stille med fuldt hold i en gruppe, må de gerne benytte en eller flere ryttere fra en lavere gruppe.

 

Hvis der er klubber, som ikke har deltagere nok i en gruppe til at stille hold, må de gerne samarbejde med en anden klub.

 

Løbet afvikles på en rundstrækning der er 23,9 km, som køres 2 gange.

 

Som noget nyt bruges der også chip til holdløbet.

 

Der udleveres særskilt start nr. til holdløbet.

 

Holdene får placeringer og point efter chippen for holdets 3. mand.

 

Det er tilladt at køre med tristyr og fantomdragt, der ikke er i klubbens farver.

 

Hvis der bliver ændret navn på en eller flere deltagere i holdløbet på selve løbsdagen, skal det oplyses til løbsledelsen.

 

Der gives 5 point for at stille op og gennemføre.

 

 1. plads  25 point.
 2. plads  20 point.
 3. plads  15 point.
 4. plads  10 point.
 5. plads    5 point.

 

Tilmelding:

Klubben vælger selv de ryttere, som skal deltage i holdløbet.

 

Løbene er anmeldt til politiet og kommunerne. Færdselsreglerne skal overholdes. Hvis der er grove overtrædelser som f.eks. overskridelse af midterstriben på bakker og i sving, vil det medføre diskvalifikation af den/de pågældende ryttere og karantæne i den efterfølgende afdeling eller total udelukkelse for deltagelse i sommercuppen.

 

Benyttes der viftekørsel, skal rytterne altid holde sig i vejens højre vognbane/

kørebanehalvdel.   

 

I målområdet:

Efter at man er kommet i mål, må man ikke gå/cykle tilbage igennem målområdet af hensyn til tidsregistrering og videooptagelse.

 

Pointsystem:

Der køres i alt 8 afdelinger efter følgende pointsystem i hver klasse:

 

Alle 8 afdelinger tæller med i det samlede resultat.

 

 1. plads 35 point

 

 1. plads 30 point

 

 1. plads 25 point

 

 1. plads 20 point

 

 1. plads 18 point

 

 1. plads 16 point

 

 1. plads 14 point

 

 1. plads 13 point

 

 1. plads 12 point

 

 1. plads 11 point

 

 1. plads 10 point

 

 1. plads   9 point

 

 1. plads   8 point

 

 1. plads   7 point

 

 1. plads   6 point

 

 

Herefter vil alle øvrige gennemførende ryttere få tildelt 5 point.

 

Ved enkeltstart givers der yderligere 5 point for at deltage.

 

Hvis en rytter bliver indhentet af sin egen gruppe med en omgang, bliver vedkommende taget ud af løbet, men får tildelt 5 point.

 

Hvis man bliver overhalet af en hurtigt kørende gruppe, må man ikke lægge sig på hjul af denne gruppe. Hvis man kommer til at køre med en langsommere gruppe, skal man blive bagerst i gruppen.

 

Rytterne får placeringer og point efter tiderne, som måles af RunRaces. Der bliver taget målfotos af opløbet på målstregen.

 

Vinderen af sommercuppen er den rytter, der har fået flest point i de 8 afdelinger. Er der lige point mellem rytterne, er det antal flest 1. pladser, 2. pladser, 3. pladser osv., der er afgørende.

 

Nr. 1, 2 og 3 fra grupperne 2, 3, 4 og 5 vil blive rykket en gruppe op i den følgende sæson.

 

PROTEST:

Protest for placering kan nedlægges på mail til løbsledelsen senest kl. 19.00 dagen efter løbets afvikling. Løbsledelsen gennemgår protesten og tager den endelige afgørelse. Denne afgørelse kan ikke appelleres. 

  

Start tidspunkt:

Kl. 18.30 – undtagen 7. og 8. afdeling, hvor start tidspunkt er kl. 17.30. Holdløbet og enkeltstarten starter kl. 18,00.

 

Efter sidste afdeling vil der være overrækkelse af præmier til nr. 1, 2 og 3 i hver gruppe og vinderne i holdløbet i hver gruppe, samt lidt og spise og drikke.

 

Tilmelding:

Pris for deltagelse 750,00 kr., uanset hvor mange afdelinger man deltager i.

 

Se hvordan I tilmelder jer under linket tilmelding på forsiden.

 

Placering af chip og nummer:

Der vil blive kørt med startnumre med farvekode. Et nr. placeres på ryggen og et nr. placeres foran på styret.

 

Pro chippen monteres på højre side af forgaflen, og der må ikke sidde andre chip på, da det kan forstyrre signalet og dermed registreringen.

 

Har man glemt sin chip, er det muligt at leje en chip ved målbilen (RunRaces). Hvis der ikke er monteret en chip på cyklen, bliver der ikke noteret nogen tid.

 

Har man mistet sin chip, kan man kontakte RunRaces på deres hjemmeside www.runraces.dk

 

Man SKAL stille op i officielt klub tøj for den klub, man tilhører, ellers bliver man diskvalificeret, på nær til enkeltstarten, hvor der gerne må køres i fantomdragt, som ikke er i klubbens farver.

 

Det er ikke tilladt for en rytter, som ikke er tilmeldt sommercuppen, at køre rundt sammen med grupperne. De/den, der ikke overholder dette, vil blive standset og bedt om at cykle et andet sted.

 

 

 

Hilsen

 

Bo og Michael

Buwi Grafisk


Nyheder


Datoer 2021


Vi glæder os til at se jer til sommercup 2021.